Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar maint a nodweddion y gweithlu ysgol ym mis Tachwedd 2019.

Nodwyd gwallau a effeithiodd ar y datganiad canlyniadau cyfrifiad gweithlu ysgolion 2019. Mae hyn yn effeithio ar y data cyhoeddwyd ar staff cymorth. O ganlyniad i hyn, rydym wedi adolygu’r fethodoleg defnyddiwyd i gyfrifo’r cyfrif pen ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Mae hyn yn effeithio unigolion sy’n gweithio mewn rolau lluosog o fewn ysgol a chyfrifwyd ddwywaith yn erbyn rolau cynorthwywyr addysgu a staff cymorth eraill.

Arweiniodd hyn at ostyngiad yn y cyfrif pen staff cymorth, a newidiadau mân yn y niferoedd yn ôl nodweddion staff. Mae’r data sydd wedi eu gyhoeddi ar StatsCymru ac yn y dangosfwrdd rhyngweithiol wedi’u newid yn unol â hyn. Ni newidiodd y data ar y nifer o athrawon yn ystod y broses hon.

Ystadegau arbrofol yw’r data yn yr adroddiad hwn sy’n ymwneud â gwybodaeth a gasglwyd yn y Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion (CBGY) cyntaf yng Nghymru ym mis Tachwedd 2019. Felly, nid yw'r adroddiad yn ymwneud â chyfnod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.