Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r ystadegau ar ysgolion, athrawon a disgyblion yn cynnwys data ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ym mis Ionawr 2018.

Prif bwyntiau

  • Ar y cyfan, roedd 26 llai ysgolion a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol nag yn Ionawr 2017. Yn bennaf mae hyn oherwydd uno ysgolion.
  • Roedd 604 yn fwy o ddisgyblion (467,112) mewn ysgolion a gynhelir gan yr ALl nag ym mis Ionawr 2017.
  • Mae’r ganran o ddisgyblion 5-15 oed sy’n gymwys am brydau am ddim wedi gostwng o 17.8% yn Ionawr 2017 i 17.4% yn Ionawr 2018.
  • Roedd 23,871 o athrawon cymwysedig cyfwerth ag amser llawn mewn ysgolion a gynhelir gan ALlau, 39 yn llai nag Ionawr 2017.
  • Roedd 8.1% o ddisgyblion (8,695) mewn dosbarthiadau babanod o dros 30 o ddisgyblion, i lawr o 8.2% (8,794) ym mis Ionawr 2017.
  • 61% o athrawon wedi cymryd absenoldeb oherwydd salwch yn ystod 2017, o'i gymharu â 63% yn ystod 2016.

Adroddiadau

Canlyniadau'r cyfrifiad ysgolion, 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 890 KB

PDF
890 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.