Neidio i'r prif gynnwy

Ym mis Chwefror, derbyniodd Llywodraeth Cymru argymhellion gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a phanel o arbenigwyr caffael sy'n cefnogi gwaith ar yr Economi Sylfaenol yng Nghymru, gan nodi'r angen am ganolfan ragoriaeth ym maes caffael.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn dilyn ymarfer caffael, penodwyd Upside Projects Ltd (Upside) fel cyflenwr i gynnal ymarfer darganfod, gan archwilio argymhellion y ganolfan ragoriaeth yn fanylach.

Mae tîm y prosiect yn awyddus i sicrhau bod yr adolygiad yn cael ei lywio gan wybodaeth sampl eang o randdeiliaid. Hoffem glywed eich barn a'ch syniadau chi am briodoldeb y ganolfan ragoriaeth, gan gynnwys y gwasanaethau posibl y gallai’r ganolfan ragoriaeth eu cynnig.

Os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch: CaffaelMasnachol.DigidolDataTGCh@llyw.cymru