Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd ar 11 i 22 Hydref 2021.

Cymunedau ac adfywio

  • Dysgwyr chweched dosbarth yn Ne-orllewin Cymru a oedd yn byw yn y 40% o gymdogaethau mwyaf difreintiedig, Medi 2019 i Awst 2020

Addysg a sgiliau

  • Disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu gwarchodaeth drosiannol, a nifer a chanran y prydau ysgol am ddim a gymerwyd, 2020 a 2021 
  • Disgyblion â datganiadau o anghenion addysgol arbennig, cymhwysedd a defnydd o brydau ysgol am ddim, 2021
  • Mesurau Safon Uwch a galwedigaethol ar gyfer dysgwyr 16 i 19 oed, blwyddyn academaidd 2018 i 2019

Iechyd a gofal cymdeithasol

  • Pobl ifanc sy'n gadael gofal ac sy'n parhau i fyw gyda'u gofalwyr maeth yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017 i 2020

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Dysgwyr chweched dosbarth yn Ne-orllewin Cymru a oedd yn byw yn y 40% o gymdogaethau mwyaf difreintiedig, Medi 2019 i Awst 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 9 KB

ODS
Saesneg yn unig
9 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu gwarchodaeth drosiannol, a nifer a chanran y prydau ysgol am ddim a gymerwyd, 2020 a 2021  , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 11 KB

ODS
Saesneg yn unig
11 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion â datganiadau o anghenion addysgol arbennig, cymhwysedd a defnydd o brydau ysgol am ddim, 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 10 KB

ODS
Saesneg yn unig
10 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Mesurau Safon Uwch a galwedigaethol ar gyfer dysgwyr 16 i 19 oed, blwyddyn academaidd 2018 i 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 8 KB

ODS
Saesneg yn unig
8 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pobl ifanc sy'n gadael gofal ac sy'n parhau i fyw gyda'u gofalwyr maeth yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017 i 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 7 KB

ODS
Saesneg yn unig
7 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.