Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd ar 16 i 27 Ionawr 2023.

Addysg a sgiliau

  • Nifer o athrawon yn ôl math o gontract, 2019 i 2021
  • Dadansoddiad o benaethiaid ac athrawon eraill â Chymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth, 2021
  • Disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ardal gynnyrch ehangach canol, Chwefror 2022
  • Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd yng Nghaerdydd, 2013 i 2022
  • Athrawon wedi gadael y proffesiwn, 2010 i 2021

Iechyd a gofal cymdeithasol

  • Anweithgarwch corfforol a dros bwysau neu ordewdra a gofnodwyd ymhlith oedolion sy'n dweud bod ganddynt gyflwr cyhyrysgerbydol hirdymor, Ebrill 2021 i Mawrth 2022

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Nifer o athrawon yn ôl math o gontract, 2019 i 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 7 KB

ODS
Saesneg yn unig
7 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dadansoddiad o benaethiaid ac athrawon eraill â Chymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth, 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 19 KB

ODS
Saesneg yn unig
19 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ardal gynnyrch ehangach canol, Chwefror 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 29 KB

ODS
Saesneg yn unig
29 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion cynradd yng Nghaerdydd, 2013 i 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 20 KB

ODS
Saesneg yn unig
20 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Athrawon wedi gadael y proffesiwn, 2010 i 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 7 KB

ODS
Saesneg yn unig
7 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Anweithgarwch corfforol a gordewdra ymhlith oedolion sy'n adrodd am gyflyrau cyhyrysgerbydol, Ebrill 2021 i Fawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 7 KB

ODS
Saesneg yn unig
7 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell ymholiadau cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.