Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd ar 20 Gorffennaf 2023.

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru bellach yn cyhoeddi dangosfwrdd gofal eilaidd sy'n darparu data am apwyntiadau cleifion allanol, derbyniadau cleifion mewnol a gweithgarwch achosion dydd yng Nghymru. Mae gan ddata'r dangosfwrdd gwmpas ehangach na'r ffigurau yn y datganiad atodedig ac felly nid oes modd eu cymharu'n uniongyrchol. Yn benodol, nid yw data achosion cleifion mewnol a dydd ar y dangosfwrdd wedi'u cyfyngu i dderbyniadau dewisol ond maent yn cynnwys hefyd dderbyniadau rheolaidd ddydd a nos ac arbenigeddau seiciatrig, tra bod data cleifion allanol yn cynnwys apwyntiadau na ddaeth y claf iddynt. Mae data gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre, nad ydynt wedi'u cynnwys yma, hefyd wedi'u cynnwys yn nata’r dangosfwrdd.

Iechyd a gofal cymdeithasol

  • Cleifion mewnol, achosion dydd, apwyntiadau cleifion allanol newydd ac apwyntiadau dilynol cleifion allanol yn GIG Cymru, Mawrth 2019 i Mai 2023

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cleifion mewnol, achosion dydd, apwyntiadau cleifion allanol newydd ac apwyntiadau dilynol cleifion allanol yn GIG Cymru, Mawrth 2019 i Mai 2023 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 15 KB

ODS
15 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.