Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd ar 6 i 17 Tachwedd 2023.

Addysg a Sgiliau

  • Nifer a chanran y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 5-15 oed, Ionawr 2023  
  • Chwarteli ar gyfer presenoldeb cyffredinol o ysgolion uwchradd a gynhelir, yn ôl grŵp prydau ysgol am ddim, Medi 2022 i Awst 2023
  • Y gyfradd lwyddo ar gyfer prentisiaethau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Awst 2021 i Orffennaf 2022
  • Dysgwyr unigryw mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith yn ôl lefel uchaf o gymhwyster, Awst 2021 i Orffennaf 2022
  • Dysgwyr unigryw yn y sectorau ôl-16 yn ôl degradd amddifadedd y gymdogaeth gartref, Awst 2021 i Orffennaf 2022

Cyflogaeth a gwaith

  • Llif cyflogaeth crynswth blynyddol, 2002 i 2023
  • Ystadegau'r Sector Diwydiant Creadigol, 2017 i 2022

Iechyd

  • Ystadegau bwydo ar y fron, 2022

Tai

  • Costau rhent wythnosol tai gwarchod ac anghenion cyffredinol, 1 Ebrill 2022

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Nifer a chanran y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 5 i 15 oed, Ionawr 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 148 KB

ODS
Saesneg yn unig
148 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Chwarteli ar gyfer presenoldeb cyffredinol o ysgolion uwchradd a gynhelir, yn ôl grŵp prydau ysgol am ddim, Medi 2022 i Awst 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 5 KB

ODS
Saesneg yn unig
5 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Y gyfradd lwyddo ar gyfer prentisiaethau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Awst 2021 i Orffennaf 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 13 KB

ODS
Saesneg yn unig
13 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dysgwyr unigryw mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith yn ôl lefel uchaf o gymhwyster, Awst 2021 i Orffennaf 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 12 KB

ODS
Saesneg yn unig
12 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dysgwyr unigryw yn y sectorau ôl-16 yn ôl degradd amddifadedd y gymdogaeth gartref, Awst 2021 i Orffennaf 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 24 KB

ODS
Saesneg yn unig
24 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Llif cyflogaeth crynswth blynyddol, Cymru, 2002 i 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 12 KB

ODS
Saesneg yn unig
12 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ystadegau'r Sector Diwydiant Creadigol, 2017 i 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 26 KB

ODS
Saesneg yn unig
26 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ystadegau bwydo ar y fron, 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 103 KB

ODS
Saesneg yn unig
103 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Costau rhent wythnosol tai gwarchod ac anghenion cyffredinol, 1 Ebrill 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 36 KB

ODS
Saesneg yn unig
36 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell ymholiadau cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.