Neidio i'r prif gynnwy

Bydd digwyddiadau chwaraeon yn cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig o Ddydd San Steffan ymlaen yng Nghymru i helpu i reoli lledaeniad yr amrywiolyn omicron newydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y mesurau newydd ar gyfer digwyddiadau chwaraeon dan do ac awyr agored wrth i’r ffigurau diweddaraf ddangos cynnydd sydyn pellach yn nifer yr achosion a gadarnhawyd o’r amrywiolyn sy’n symud yn gyflym.

Cadarnhaodd hefyd y bydd Cronfa Chwaraeon Gwylwyr gwerth £3m ar gael i gefnogi clybiau a lleoliadau chwaraeon y mae'r mesurau newydd yn effeithio arnynt i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Bydd mwy o fanylion am y gronfa ar gael yn dilyn trafodaethau gyda'r sector.

Dywedodd Gweinidog yr Economi:

“Mae digwyddiadau chwaraeon dros gyfnod y Nadolig yn un o uchafbwyntiau mawr y flwyddyn. Yn anffodus, mae'r amrywiolyn omicron newydd yn ddatblygiad sylweddol yn y pandemig a gallai achosi nifer fawr o heintiau.

“Mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu iechyd pobl a rheoli lledaeniad y feirws ofnadwy yma.

“Drwy gydol y pandemig rydym wedi dilyn cyngor gwyddonol ac iechyd y cyhoedd i gadw pobl yn ddiogel. Mae'r cyngor yn glir - mae angen i ni weithredu nawr fel ymateb i fygythiad omicron. Rydym yn rhoi cymaint o rybudd i bobl am y penderfyniadau hyn ag y gallwn ni.

“Bydd torfeydd yn dod yn ôl cyn gynted â phosib. Rydyn ni eisiau i bawb fod yma i fwynhau eu hoff chwaraeon.”

Daw’r penderfyniad gan fod rhai clybiau pêl-droed eisoes wedi cyhoeddi bod gemau Nadolig wedi’u gohirio oherwydd achosion o Covid-19 yn eu sgwadiau.

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi gohirio ei gêm ar Ddydd San Steffan yn erbyn Dinas Coventry oherwydd sawl achos o Covid-19 yn ei garfan chwarae ac ymhlith ei staff. Ac ni fydd y clwb ar frig yr Ail Gynghrair, Forest Green, yn chwarae yn erbyn Casnewydd chwaith.

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod achosion omicron yn codi'n gyflym ym mhob rhan o Gymru.

Mae cyfradd gyffredinol heintiau’r coronafeirws yn codi yng Nghymru hefyd ac erbyn hyn mae ychydig o dan 550 o achosion am bob 100,000 o bobl.

Rhybuddiodd y Prif Weinidog yr wythnos ddiwethaf am storm yn ymgynnull o heintiau omicron ar ôl cyfnod y Nadolig wrth i rai mesurau cadarnach gael eu cyflwyno o 27 Rhagfyr ymlaen i ddiogelu bywydau a bywoliaethau.

Bydd rheoliadau’r coronafeirws, gan gynnwys chwarae chwaraeon y tu ôl i ddrysau caeedig, yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.