Neidio i'r prif gynnwy

Manylion am y cymorth sydd ar gael i deuluoedd sydd wedi colli plentyn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ffioedd am gladdu neu amlosgi plant: canllawiau i awdurdodau lleol

Esboniad o’r cyllid a’r trefniadau i lywodraeth leol er mwyn peidio â chodi tâl am gladdu plant.

Ffioedd claddu ac amlosgi plant: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

Y cytundeb i beidio â chodi ffioedd claddu am amlosgi plant dan 18 oed yng Nghymru.

Costau angladd plentyn a chostau cysylltiedig eraill: gwybodaeth

Gwybodaeth am y trefniadau sydd yn eu lle i helpu gyda chostau angladd plant dan 18 oed yng Nghymru, o fis Ebrill 2021 ymlaen.

Costau angladd plentyn a chostau cysylltiedig eraill: taflen

Gwybodaeth i deuluoedd mewn profedigaeth am y cymorth sydd ar gael i helpu gyda chostau angladd plant dan 18 oed yng Nghymru, o fis Ebrill 2021 ymlaen.

Claddu ac amlosgi plant: asesiadau effaith

Asesiadau effaith ar y cymorth sydd ar gael i deuluoedd sydd wedi colli plentyn.