Neidio i'r prif gynnwy

Clefyd feirol hynod heintus sy'n effeithio ar adar yw clefyd Newcastle. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn 2006 y cafwyd yr achos diwetha o'r clefyd ym Mhrydain, ond mae'n broblem trwy'r byd.

Amheuon a chadarnhad

Contact your local Animal and Plant Health Agency (APHA) office immediately on 0300 303 8268, if you suspect Newcastle disease.

Bydd milfeddygon yr Asiantaeth yn archwilio'r achosion hyn.

Arwyddion clinigol

Gallai'r arwyddion clinigol canlynol fod yn bresennol:

 • diflastod
 • colli awydd bwyta
 • problem wrth anadlu a'r geg ar agor
 • peswch a thisian
 • gyrglan, y frest yn canu
 • dolur rhydd melynwyrdd
 • ar bigau'r drain
 • yn dodwy llai o wyau a rheini'n anarferol o feddal

Trosglwyddo ac atal

Gall y clefyd gael ei ledaenu trwy gysylltiad uniongyrchol â:

 • tail a hylifau adar heintiedig
 • bwyta bwyd anifeiliaid sydd wedi'i halogi
 • offer wedi'i halogi

Gallwch helpu i atal y clefyd trwy:

 • frechu'ch adar rhag y clefyd
 • cadw at fesurau bioddiogelwch llym