Neidio i'r prif gynnwy

Mae clefyd y croen talpiog yn glefyd hysbysadwy ar anifeiliaid sy'n cael ei ledaenu gan feirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Amheuon a chadarnhad

Os oes gennych unrhyw amheuon y gall clefyd y croen talpiog fod ar eich anifeiliaid, cysylltwch ag Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ar 0300 303 8268 ar unwaith.

Bydd milfeddygon yr Asiantaeth yn archwilio'r achosion hyn.

Arwyddion clinigol

Gallai'r arwyddion clinigol canlynol fod yn bresennol:

 • gwres ac anhwylder
 • un neu fwy o lympiau (talpiau) ar unrhyw ran o'r corff.  Yn bennaf ar y pen, ochrau, y gadair (pwrs) a'r organau cenhedlu.
 • briwiau yn y trwyn a'r llwybr treulio
 • mwy o boer a llif o'r trwyn
 • nodau lymff wedi chwyddo (Lymffadenopathi)
 • llai o laeth
 • gwartheg cyflo'n erthylu
 • buchod yn anffrwythlon am gyfnod
 • teirw yn anffrwythlon am gyfnod neu am byth
 • rhai anifeiliaid yn marw.

Trosglwyddo ac atal

Y gred yw mai pryfed sy'n sugno gwaed o'r briwau ar y croen sy'n lledaenu'r clefyd.

Gallwch helpu i atal y clefyd trwy:

 • gadw at y mesurau bioddiogelwch
 • cadw golwg ar iechyd yr anifail
 • trafod unrhyw bryderon yn syth â'r milfeddyg