Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych yn amau bod clefyd anifail hysbysadwy ar eich anifeiliaid mae’n rhaid i chi hysbysu’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion drwy ffonio 0300 303 8268.

Mae’r prif glefydau hysbysadwy yn cynnwys:

  • enseffalopathi sbyngffurf buchol (BSE)
  • clwy’r traed a’r genau
  • twbercwlosis buchol (bTB)
  • tafod glas
  • clwy clasurol y moch
  • ffliw adar
  • clefyd Newcastle
  • milheintiau (clefydau a all ledu o anifeiliaid i bobl)
  • salmonela
  • clefyd y crafu