Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gyraeddiadau llong, teithio tramor a domestig, a chargo ar gyfer 2021.

Ym mis Ionawr 2021 gwnaeth y DU ymadael yn ffurfiol â Marchnad Sengl ac Undeb Tollau'r UE, ac mae'n bosibl bod rhai cyfyngiadau pandemig y coronafeirws (COVID-19) parhaus wedi cael effaith ar gludiant môr yn ystod 2021.

Prif bwyntiau

Image
Mae'r siart yn dangos mynegeion cyfres amser ar newidiadau mewn cludo nwyddau môr a goramser teithwyr.
  • Gwelwyd gostyngiad o 8.2% yng nghyfanswm pwysau’r nwyddau a gludwyd drwy borthladdoedd Cymru yn 2021 i 47.0 miliwn tunnell (Mt).
  • O gyfanswm pwysau’r nwyddau a gludwyd drwy brif borthladdoedd Cymru, roedd 87.2% yn draffig rhyngwladol, gydag ychydig dros dri chwarter (76.8%) yn fewnforion.
  • Porthladdoedd Cymru yw’r porth rhwng Gweriniaeth Iwerddon a gweddill Ewrop, er bod symudiadau cerbydau nwyddau trwm wedi gostwng yn 2021.  Aeth 33.1% (0.23Mt) o nwyddau a gludwyd ar gerbydau nwyddau trwm cofrestredig Gwyddelig rhwng Gweriniaeth Iwerddon ac Ewrop drwy Gymru, o'i gymharu â 80.0% (0.5Mt) yn 2020.
  • Gwelwyd 6.1% o gynnydd yn y traffig teithwyr môr yn 2021, o'i gymharu â 2020, yn dilyn gostyngiad o 60.3% rhwng 2019 a 2020 yn ystod cyfnodau cynnar pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Adroddiadau

Cludiant môr: 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

James Khonje

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.