Neidio i'r prif gynnwy

Cod ymarfer sy’n nodi sut ac o dan ba amgylchiadau y bwriadant wneud asesiadau effaith rheoleiddiol wrth wneud is-ddeddfwriaeth Gymreig.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Hydref 2009
Diweddarwyd ddiwethaf: