Neidio i'r prif gynnwy

Rydyn ni'n ehangu Rhwydwaith y Goedwig Genedlaethol.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Yn 2020, fe ddechreuon ni wireddu'n hymrwymiad i ddatblygu Coedwig Genedlaethol Cymru, gan ychwanegu'r coetiroedd cyntaf at y rhwydwaith. Roedd yr 14 bloc coetir cyntaf yn rhan o Stad Goetir Llywodraeth Cymru. Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n eu rheoli ac yn gofalu amdanyn nhw.

Yn 2023, gwnaethon ni lansio'r Cynllun Statws Coedwig Genedlaethol. Drwy'r cynllun, mae coetir sydd ddim yn rhan o'n hystâd yn cael bod yn rhan o'r Goedwig Genedlaethol. Cafodd y 15 coetir preifat cyntaf eu hychwanegu at y rhwydwaith ym mis Tachwedd. Hynny gyda 12 bloc arall o goetir y Stad Genedlaethol. 

Mae'r Goedwig Genedlaethol wedi parhau i dyfu, diolch i'r  Cynllun Statws. Erbyn hyn, mae'r rhwydwaith yn cynnwys dros 100 o safleoedd coetir. 

Byddwn yn parhau i ehangu'r Goedwig Genedlaethol. Bydd yn ffurfio rhwydwaith o goetiroedd wedi'u cysylltu â'i gilydd sy'n estyn ar hyd a lled Cymru. 

Rhwydwaith Coedwig Cenedlaethol Cymru

Gogledd-orllewin Cymru 

Gogledd-ddwyrain Cymru

Canolbarth Cymru

Gorllewin De Cymru 

Canol De Cymru

De-ddwyrain Cymru