Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Aelodau

 • Kathryn Bishop, Cadeirydd
 • Dyfed Edwards, Is-gadeirydd
 • David Jones, Aelod Anweithredol
 • Jocelyn Davies, Aelod Anweithredol
 • Lakshmi Narain, Aelod Anweithredol
 • Dyfed Alsop, Prif Weithredwr
 • Sam Cairns, Prif Swyddog Gweithrediadau
 • Lucy Robinson, Mewnwelediad a Strategaeth Cwsmeriaid

Ymgynghorwyr

 • Joanna Ryder, Pennaeth Staff
 • Melissa Quignon-Finch, Pennaeth AD
 • Kate Innes, Prif Swyddog Cyllid Dros Dro
 • Jim Scopes, Prif Swyddog Strategaeth Dros Dro
 • Catrin Durie, Pennaeth Cyfathrebu
 • Amy Bowden, Pennaeth Cyfreithiol Dros Dro
 • Anna Adams, Dirprwy Gyfarwyddwr Stragetaeth Trethi, Polisi ac Ymgysylltu – Trysorlys Cymru

Ysgrifenyddiaeth

 • Ceri Sullivan, Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd

1. Croeso a chyflwyniadau

 1. Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew Jeffreys, a byddai Anna Adams yn dirprwyo er mwyn darparu diweddariad Trysorlys Cymru.

2. Parhad busnes a llesiant staff

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

3. Cyber Essentials Plus

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

4. Diweddariad gan Gyfarwyddwr Trysorlys Cymru

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

5. Unrhyw fater arall

 1. Awgrymwyd treulio amser yn edrych ar risgiau eraill yr ydym yn agored iddynt o ran gweithgarwch troseddol nad yw’n ymwneud â throseddau seiber.
   
 2. Cafodd yr aelodau wybod fod y negeseuon allweddol o’r cyfarfodydd Bwrdd ar-lein hyn yn cael eu lledaenu drwy alwadau wythnosol byw ACC i bob aelod o staff.
   

[1] Mewn rhai amgylchiadau, nid yw’n briodol rhannu’r holl wybodaeth a gafodd ei chynnwys yng nghofnodion y Bwrdd, er enghraifft os yw’n cynnwys data personol neu fasnachol neu os yw’n gysylltiedig â ffurfio polisi llywodraeth ac ati neu gynnal materion cyhoeddus yn effeithiol. Mewn achosion o’r fath tynnwyd yr wybodaeth allan a marciwyd yn glir ar y testun mai dyma sydd wedi digwydd.