Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 5 Chwefror 2024.

Cyfnod ymgynghori:
31 Hydref 2023 i 5 Chwefror 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ar gynigion polisi a rheoliadau drafft yn ymwneud â sefydlu'r gofrestr o ddarparwyr addysg drydyddol yng Nghymru o dan Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar gynigion polisi a rheoliadau drafft ar gyfer y materion canlynol:

  • Y gofrestr gan gynnwys y categorïau cofrestru, gwybodaeth i'w chynnwys yn y gofrestr, amodau cofrestru pellach, a chymhwystra darparwyr cofrestredig i dderbyn cyllid addysg uwch, ymchwil ac arloesi gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.
  • Dynodi darparwyr fel sefydliadau at ddiben gwneud ceisiadau cofrestru.
  • Adolygiadau o benderfyniad gan unigolyn neu banel annibynnol.
  • Darpariaethau trosiannol neu arbed mewn cysylltiad â dadgofrestru.
  • Yr egwyddor a ddylid cyflwyno is-ddeddfwriaeth er mwyn ei gwneud yn ofynnol i'r Comisiwn asesu ansawdd darparwyr addysg uwch ar gyfnodau rheolaidd penodedig.

Dogfennau ymgynghori

Drafft: Rheoliadau’r Comisiwn Addysg Dr y dyddol ac Ymchwil (Cofrestru Darparwyr Addysg Drydyddol yng Nghymru) 2024 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 199 KB

PDF
199 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadaur Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Adolygu Penderfyniadau) (Cymru) 2024 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 183 KB

PDF
183 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (Dynodi Darparwyr) (Cymru) 2024 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 138 KB

PDF
138 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.