Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adolygiad yn llwyio camau gweithredu a'r camau nesaf ar gyfer cofrestru'r gweithlu Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar (CPEY) yn broffesiynol.

Cynhaliwyd yr adolygiad dros dri cham ac roedd yn cynnwys ymchwil desg, cyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru/gweinyddiaethau eraill lle mae cofrestrfa ar waith neu'n cael ei sefydlu a gweithdy ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Prif nod yr adolygiad oedd rhoi barn annibynnol i lywio camau gweithredu a chamau nesaf Llywodraeth Cymru i gofrestru’r gweithlu CPEY yn broffesiynol. 

Mae tair thema allweddol i'r canfyddiadau:

  1. diffinio'r gweithlu a phwy ddylai gael eu cynnwys mewn cofrestrfa
  2. elfennau ymarferol cofrestrfa
  3. cymwysterau a datblygiad proffesiynol parhaus

Mae'r adolygiad yn cynnig argymhellion a nodir mewn tri cham i Lywodraeth Cymru eu hystyried wrth fwrw ymlaen â chofrestriad proffesiynol y gweithlu CPEY yng Nghymru.

Cyswllt

Siân Williams

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.