Neidio i'r prif gynnwy
Juliet Lyon CBE

Mae Juliet Lyon yn aelod o’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Ymddeolodd Ms Lyon yn ddiweddar o’i swydd fel Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai ac mae’n gyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Penal Reform International. Roedd yn flaenllaw ym maes cyfiawnder menywod yn rhinwedd ei swydd fel aelod o Gomisiwn Cenedlaethol Menywod y DU. Ar hyn o bryd mae’n Athro Gwadd yn Ysgol y Gyfraith, Birkbeck, Prifysgol Llundain ac yn Gadeirydd y Panel Cynghori Annibynnol ar Farwolaethau yn y Ddalfa.