Neidio i'r prif gynnwy
Dr Nerys Llewelyn Jones

Mae Dr Nerys Llewelyn Jones yn aelod o’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Dr Llewelyn Jones yw Partner Rheoli Agri Advisor yng Nghaerfyrddin. Sefydlwyd y cwmni ganddi yn 2011 i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol ac eirioli arbenigol i ffermwyr, perchnogion tir a thrigolion cefn gwlad. Mae ganddi wybodaeth ymarferol o'r diwydiant ffermio a PhD mewn Amaethyddiaeth Gynaliadwy a'i Weithredu ar lefel Ryngwladol, Ewropeaidd a Rhanbarthol. Mae'n gyfryngwr achrededig ac yn gymrawd Cymdeithas y Gyfraith Amaethyddol.