Neidio i'r prif gynnwy
Syr Wyn Williams

Mae Syr Wyn Williams yn aelod o’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Cafodd Syr Wyn ei alw i'r bar yn 1974 a daeth yn Gwnsler y Frenhines yn 1992. Bu'n Gofiadur nes cael ei benodi’n farnwr Siawnsri arbenigol i Gymru yn 2004. Cafodd ei benodi’n farnwr yr Uchel Lys yn 2007 o fewn Is-adran Mainc y Frenhines. Gwasanaethodd fel barnwr llywyddol Cylchdaith Cymru ac fel Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru. Fe’i apwyntiwyd yn Llywydd cyntaf Tribiwnlysoedd Cymru yn Rhagfyr 2017.