Neidio i'r prif gynnwy

Rhestr o rai o'r unigolion a'r sefydliadau y mae'r Comisiwn wedi siarad â nhw.

Sefydliad:
Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Comisiwn Gwaith Teg wedi cyfarfod â phobl a sefydliadau yng Nghymru a'r DU er mwyn trafod ei waith.  

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Y Gwasanaeth Cymodi a Chyflafareddu Cenedlaethol
 • Sefydliad Bevan
 • Busnes yn y Gymuned Cymru
 • Chwarae Teg
 • Commerce Cymru
 • Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yng Nghymru
 • Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru
 • Ffederasiwn y Busnesau Bach Cymru
 • Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
 • ymchwilwyr academaidd unigol
 • Busnesau a sefydliadau unigol o fewn y sector cyhoeddus a'r sector preifat
 • Tîm Arwain y Cyflog Byw
 • Cydgadeirydd Confensiwn Gwaith Teg yr Alban
 • TUC Cymru
 • Gweinidogion Llywodraeth Cymru
 • Comisiynydd y Gymraeg
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Ysgrifenyddiaeth Cyngor Partneriaeth y Gweithlu

Mae'r cyfarfodydd hyn wedi bod yn werthfawr iawn i'r Comisiwn Gwaith Teg. Mae'r Comisiwn yn bwriadu cynnal cyfarfodydd pellach gyda rhanddeiliaid wrth i'w waith fynd rhagddo. Mae disgwyl iddo gyflwyno adroddiad erbyn Gwanwyn 2019.