Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Corff anstatudol annibynnol, a sefydlwyd i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol â chyflogwyr gwasanaeth cyhoeddus ac undebau llafur. Ym mis Mawrth 2018, fe ddaeth y Comisiwn Staff i ben a bydd Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn bwrw ymlaen â'r rhaglen waith.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Chyngor Partneriaeth y Gweithlu: WPC.MailBox@llyw.cymru