Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am berfformiad contractwyr a chydnabod arferion da ar gyfer Hydref 2020 i Fedi 2022.

Prif bwyntiau

  • Pwysedd gwaed uchel sydd â’r cyffredinrwydd uchaf yng Nghymru o ran y cofrestrau a ddynodwyd, gyda 15.7% o gleifion ar restrau meddygon teulu ar y gofrestr hon.
  • Roedd 8.0% o gleifion 17 oed neu fwy, a gofrestrwyd i feddygon teulu yng Nghymru ar y gofrestr diabetes mellitus.
  • Roedd 2.2% o'r cleifion a gofrestrwyd i feddygon teulu yng Nghymru ar y gofrestr clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Craig Thomas

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.