Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 16 Rhagfyr 2013.

Cyfnod ymgynghori:
22 Medi 2013 i 16 Rhagfyr 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 7 MB

PDF
7 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adroddiad cyfranogiad ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adroddiad cyfranogiad ymgynghori - atodiadau (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 71 MB

PDF
71 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn chi ar y cynllun drafft i ddatrys problemau yn ymwneud â thrafnidiaeth sy'n effeithio ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae amseroedd siwrnai annibynadwy a thagfeydd traffig yn enwedig yn ystod yr oriau brig yn gyffredin iawn ar yr M4 o amgylch Casnewydd.  

Mae hyn yn digwydd oherwydd diffyg capasiti a llwybrau pwrpasol ac mae’n amlycach fyth os oes digwyddiad neu ddamwain.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i newid y sefyllfa.Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed yn yr Ymgynghoriad ar y Mesurau i Wella Coridor yr M4 rydym nawr yn ymgynghori ar Gynllun drafft sy’n ychwanegu at yr wybodaeth yr ydym eisoes wedi’i chasglu ac mae’n rhoi cyfle i chi roi eich barn ar y strategaeth yr ydym ni’n ei ffafrio ar gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd.  

O’i roi ar waith byddai’r Cynllun drafft yn arwain at adeiladu traffordd i’r de o Gasnewydd ailddosbarthu’r rhan bresennol o’r M4 rhwng Magwyr a Chas-bach fel nad yw bellach yn draffordd creu cyswllt newydd rhwng yr M48 a’r B4245 a darparu seilwaith sy’n fwy addas i feicwyr a cherddwyr.

Rydym am i gymaint o bobl â phosibl ddarllen ein Cynllun drafft a gwneud sylwadau arno a hefyd ar yr asesiadau – yr asesiad amgylcheddol strategol yr asesiad ar y rheoliadau cynefinoedd yr asesiad iechyd a’r asesiad cydraddoldeb.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun drafft ewch i wefan www.M4newport.com (Saesneg yn unig).

Dogfennau ymgynghori

Doghfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Map , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 438 KB

PDF
438 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.