Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar feysydd lle y gall effaith y coronafeirws a’r mesurau ataliol dilynol effeithio’n anghymesur ar y boblogaeth anabl.

Cafodd y dadansoddiadau hyn eu dwyn ynghyd i ategu gwaith grŵp llywio a gomisiynir gan y Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl i ystyried ac adrodd ar effaith COVID-19 ar bobl anabl yng Nghymru.

Mae’r erthygl hon yn crynhoi’r dadansoddiadau sydd ar gael i’r grŵp llywio hyd at 18 Chwefror 2021. Fodd bynnag, mae dadansoddiadau ystadegol newydd yn parhau i gael eu cyhoeddi’n rheolaidd ar amrywiaeth o bynciau perthnasol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.