Neidio i'r prif gynnwy

Y Sefydliad Rheoli Morol (MMO):

  • gweithredu fel awdurdod rheoli ar gyfer y Deyrnas Unedig, ar ran DEFRA
  • trwyddedu a rheoleiddio gweithgareddau morol yn y moroedd o amgylch Cymru a Lloegr
  • sicrhau bod gweithgareddau'n gynaliadwy

Rydym yn rheoli'r rhaglen weithredol ar gyfer Cymru. Mae hyn yn cynnwys Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop. Mae'r MMO yn gwirio ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni ein targedau.

Darganfyddwch fwy am Sefydliadau Rheoli Morol (ar gov.uk).