Neidio i'r prif gynnwy

Y diweddaraf ar ynni adnewyddadwy a phontio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r cynllun Gwarantau Tarddiad Ynni Adnewyddadwy (REGO) yn darparu tryloywder i ddefnyddwyr ynghylch cyfran y trydan y mae cyflenwyr yn ei gael o gynhyrchu adnewyddadwy.

Dylai cwsmeriaid fod wedi derbyn eu tystysgrifau REGO ar gyfer 2019/20. Mae'r tystysgrifau'n cadarnhau bod:

  • 100% o'r trydan a gyflenwir drwy EDF yn adnewyddadwy
  • 86% o'r trydan a gyflenwir drwy EDF yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru Mae hyn yn gynnydd o 63% y flwyddyn flaenorol.

Mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid wedi mudo eu cyflenwad nwy o Corona Energy i Total Energies (TE).

Mae Gwasanaethau Masnachol y Goron helpu cwsmeriaid gyda'r broses bontio ar gyfer y safleoedd sy’n weddill. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'n rheolwr cyfrif gwasanaethu yn TE, Rachel Edney, drwy e-bostio: ccs@totalgp.com

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, e-bostiwch CaffaelMasnachol.Cyfleustodau@llyw.cymru