Neidio i'r prif gynnwy

Rydyn ni eisiau eich barn ar ganllawiau i gymryd lle adran Y daith i weithredu’r cwricwlwm yng nghanllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
13 Tachwedd 2023
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydyn ni’n ymgynghori ar:

  • Ddiweddariadau arfaethedig i adran o ganllawiau Cwricwlwm i Gymru a fwriedir i helpu ysgolion (gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion a'r rhai sy'n gyfrifol am ddarparu addysg heblaw yn yr ysgol mewn lleoliadau eraill) i gynllunio a gweithredu eu cwricwlwm, a'i adolygu'n barhaus
  • Diwygiadau arfaethedig i'r adran hon i’w gwneud yn fyrrach a mwy penodol, fel ei bod yn haws i ymarferwyr ei defnyddio
  • Canllawiau ar gyhoeddi crynodeb cwricwlwm
  • Y bwriad i'r fersiwn diwygiedig hon, Ymlaen â'r daith, fod yn rhan o ganllawiau statudol

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir gwneud cais am fersiynau o'r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille ac mewn ieithoedd eraill.

Dogfennau cysylltiedig

 

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 13 Tachwedd 2023, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Uned gwireddu’r cwricwlwm
Isadran Cwricwlwm, Asesu a Gwella Ysgolion
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ