Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 12 Ebrill 2022.

Cyfnod ymgynghori:
18 Ionawr 2022 i 12 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o'r ymatebion ac ymateb y llywodraeth bellach ar gael ar gov.uk.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn am y Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd (JFS).

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar y cyd yw hwn rhwng llywodraethau Cymru, y DU, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

O dan Ddeddf Pysgodfeydd 2020, rhaid i 4 gweinyddiaeth y DU (yr awdurdodau polisi pysgodfeydd) baratoi a chyhoeddi JFS. Bydd yn nodi:

  • ein polisïau ar gyfer cyflawni’r amcanion ar gyfer pysgodfeydd a restrir yn y ddeddf
  • datganiad yn esbonio sut ydym am ddefnyddio cynlluniau rheoli pysgodfeydd
  • datganiad yn esbonio sut ydym wedi defnyddio’r amcanion pysgodfeydd i lunio polisïau a chynlluniau

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk