Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn darganfod mwy am rôl cynghorwyr yng Nghymru a'u tâl a sut maent yn cymharu â dulliau gweithredu mewn gwledydd eraill.

Mae'r adolygiad o dystiolaeth yn darparu trosolwg eang o gydnabyddiaeth ariannol llywodraethwyr yng Nghymru ac amrywiaeth fach o wledydd y cynhaliwyd astudiaethau achos ohonynt, gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon, Awstralia a Seland Newydd. Mae hefyd yn darparu crynodebau byr o gydnabyddiaeth ariannol cynghorwyr yn yr Almaen, Sweden, Norwy a Ffindir yn ogystal ag yng ngwahanol wledydd y Gymanwlad, sef Canada, Barbados, Kenya a Sri Lanka.

Cyswllt

Nerys Owens

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.