Neidio i'r prif gynnwy

Presennol

Julian Bray, Polisi a Rheolaeth Pysgodfeydd Domestig, Llywodraeth Cymru - Cadeirydd
Kevin Denman, Pygotwr a Cymunedau Pysgota De-orllewin Cymru
Jim Evans, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru
Natalie Hold, Pysgodfeydd Cynaliadwy Cymru, Prifysgol 
Charlotte Colvin, Pysgodfeydd Cynaliadwy Cymru, Prifysgol 
Mark Merrick, AM Seafoods – Prynwr
Harry Owen, Sefydliad Cynhyrchwyr Pysgod De-orllewinol
Michelle Billing, Rheolydd Polisi Pysgodfeydd, Llywodraeth Cymru.

Croeso a ymddiheuriadau

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, a gwnaed cyflwyniadau.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan:

Carl Davies, Pysgotwr
Kevin Moore, Pysgotwr
Tim Bowman Davies, Pysgotwr
Stuart Jones, Pysgotwr
Colin Charman, Cyfoeth Naturiol Cymru
Chloe North, Sefydliad Cynhyrchwyr Pysgod De-orllewinol.

Trosolwg o 23/24 Cyfnod Trwyddedau

Rhoddodd Michelle Billing drosolwg o'r cyfnod trwyddedau presennol.

Asesiad Statws Stoc Gregyn Moch 2022

Rhoddodd Natalie Hold gyflwyniad o Asesiad Statws Stoc Whelk.  Gellir dod o hyd i'r adroddiad : Reports | Sustainable Fisheries Wales | Bangor University

Unrhyw Fusnes Arall

Bydd y cyfarfod nesaf yn gynnar ym mis Tachwedd,

Wrth baratoi ar gyfer cyfnod trwydded 2024/25 bydd y grŵp yn adolygu:

  • adroddiad stoc gwyddonol cryno
  • terfyn Dalfeydd Blynyddol (ACL)
  • terfyn Daliad Misol cychwynnol arfaethedig (MCL)
  • newidiadau arfaethedig i amodau trwyddedau
  • ffi drwydded arfaethedig

Yna daeth y Cadeirydd â'r cyfarfod i ben.