Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AS
 • Vaughan Gething AS
 • Lesley Griffiths AS
 • Jane Hutt AS
 • Julie James AS
 • Jeremy Miles AS
 • Eluned Morgan AS
 • Mick Antoniw AS
 • Hannah Blythyn AS
 • Dawn Bowden AS
 • Julie Morgan AS
 • Lynne Neagle AS
 • Lee Waters AS

Swyddogion

 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Rebecca Dunn, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Rory Powell, Pennaeth Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Daniel Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Sam Hadley, Cynghorydd Arbennig
 • David Hooson, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Owen John, Cynghorydd Arbennig
 • Phillipa Marsden, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Catrin Sully, Swyddfa’r Cabinet 
 • Kathryn Hallett, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Sarah Wakeling, Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
 • Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adfer wedi COVID-19 a Llywodraeth Leol
 • Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru
 • Tim Moss, Prif Swyddog Gweithredu
 • Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid
 • Sharon Bounds, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheolaeth Ariannol
 • Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru
 • Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1 Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd wrth y Cabinet fod amser pleidleisio wedi'i drefnu ar hyn o bryd ar gyfer 18.45 yfory a 18.25 ddydd Mercher.

1.2 Adroddwyd nad oedd unrhyw Gwestiynau Amserol nac Argyfwng wedi'u cyflwyno hyd yn hyn.

Eitem 2: Y Strategaeth Gyfathrebu – arbedion yn ystod y flwyddyn

2.1 Cyflwynodd y Prif Weinidog y papur, a oedd yn cyflwyno'r strategaeth gyfathrebu ar gyfer ymdrin â chyhoeddiadau am gyllideb a phenderfyniadau gwario Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon a'r flwyddyn ariannol nesaf.

2.2 Nododd y Cabinet y dull gweithredu.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Medi 2023