Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AS (Cadeirydd) 
 • Rebecca Evans AS
 • Vaughan Gething AS
 • Lesley Griffiths AS 
 • Jane Hutt AS 
 • Julie James AS 
 • Jeremy Miles AS
 • Eluned Morgan AS
 • Mick Antoniw AS  
   
 • Hannah Blythyn AS 
 • Dawn Bowden AS 
 • Julie Morgan AS 
 • Lynne Neagle AS
 • Lee Waters AS

Swyddogion

 • Andrew Goodall, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Matthew Hall, Pennaeth Is-adran y Cabinet 
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol 
 • Rory Powell, Pennaeth Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig 
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig 
 • Daniel Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig 
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Sam Hadley, Cynghorydd Arbennig   
 • David Hooson, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig 
 • Owen John, Cynghorydd Arbennig
 • Phillipa Marsden, Cynghorydd Arbennig 
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion) 
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet 
 • Catrin Sully, Swyddfa’r Cabinet 
 • Kathryn Hallett, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Helena Bird, Swyddfa’r Ysgrifennydd Parhaol
 • Nia James, Cyfarwyddwr Dros Dro, Gwasanaethau Cyfreithiol 
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
 • Sioned Evans, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Gymraeg
 • Tim Moss, Prif Swyddog Gweithredu
 • Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol   
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad 

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion y 29 Ionawr. 

Eitem 2: Eitemau’r Prif Weinidog

Tata Steel

2.1 Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet ei fod ef a Gweinidog yr Economi, wedi cyfarfod â TV Narendran, Prif Swyddog Gweithredol Tata Steel, y dydd Iau blaenorol.

Ystad y Goron - digwyddiad cylch 5 ar gyfer lesio gwynt arnofiol ar y Môr Celtaidd.  

2.2 Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet ei fod ef, a'r Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi mynychu digwyddiad Cylch 5 Ystad y Goron ar gyfer lesio gwynt arnofiol ar y Môr Celtaidd yn Abertawe y dydd Mercher blaenorol. Y bwriad oedd ceisio sefydlu sector gwynt arnofiol newydd yn y Môr Celtaidd oddi ar arfordiroedd De Cymru a De-orllewin Lloegr. Disgwylir i hyn fod y cam cyntaf mewn datblygiad masnachol.

Ymchwiliad COVID-19 – Yr Alban 

2.3 Nododd y Cabinet fod yr Ymchwiliad COVID-19 wedi gorffen cymryd tystiolaeth ar Module 2A - Core UK decision-making and political governance in relation to Scotland.  Roedd disgwyl i'r Ymchwiliad ddechrau cynnal sesiynau tystiolaeth sy'n benodol i Gymru ar gyfer y Modiwl yng Nghaerdydd tua diwedd y mis.

Eitem 3: Busnes y Senedd

3.1 Ystyriodd y Cabinet Grid y Cyfarfodydd Llawn gan nodi bod amser pleidleisio wedi ei drefnu ar gyfer 8.05pm ddydd Mawrth a thua 6.40pm ddydd Mercher. 

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Chwefror 2024