Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Yn bresennol

Cyd-gadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Aelodau'r Comisiwn

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Panel arbenigol

 • Gareth Williams
 • Mairi Spowage

Ar gyfer eitem 2

 • Adam Price AS/AS, Arweinydd, Plaid Cymru
 • John Osmond, Cynghorydd Polisi

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Vaughan, Ysgrifennydd y Comisiwn
 • Ruth Leggett, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Victoria Martin, Arweinydd Polisi
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Michael Marmot
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj

Eitem 1: Croeso gan y cyd-gadeiryddion

1. Croesawodd y cyd-gadeiryddion y Comisiynwyr gan amlinellu trefniadau'r cyfarfod.

Eitem 2: Adam Price AS/AS, Arweinydd, Plaid Cymru

2. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion Adam Price a John Osmond, a diolch i Adam Price am y cyflwyniad ysgrifenedig cynhwysfawr a ddarparwyd gan Blaid Cymru. Amlinellodd Mr Price ei farn ar yr opsiynau cyfansoddiadol ar gyfer Cymru.

Eitem 3: UFA

3. Fe wnaeth y Cyd-gadeiryddion ddiweddaru’r Comisiynwyr ar y rhaglen waith. Ni nodwyd unrhyw fusnes arall.