Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Michael Marmot
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Panel yr Arbenigwyr

 • Gareth Williams
 • Hugh Rawlings

Eitem 2

 • Dr Robert Jones, darlithydd yn System Cyfiawnder Troseddol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Eitem 3

 • Yr Arglwydd Thomas, cyn Gadeirydd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Heulwen Mai Vaughan, Ysgrifennydd
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Ruth Leggett, Pennaeth y Gangen Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Rod Hough, Rheolwr Swyddfa

Eitem 1: Croeso gan y Cydgadeiryddion

1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion bawb i'r cyfarfod.

Eitem 2: Dr Robert Jones, Prifysgol Caerdydd

2. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion Dr Robert Jones, darlithydd yn System Cyfiawnder Troseddol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd a'i wahodd i grynhoi ei ymchwil.  Trafododd y Comisiwn nifer o faterion gyda Dr Jones, gan gynnwys diffyg tryloywder ac atebolrwydd system gyfiawnder Cymru, profiad carcharorion o Gymru a'u teuluoedd, a chostau a manteision posibl datganoli.

Eitem 3: Yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd

3. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion yr Arglwydd Thomas, Cadeirydd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, a'i wahodd i nodi casgliadau'r ymchwiliad hwnnw. Trafododd y Comisiwn nifer o faterion yn deillio o'r adroddiad gyda'r Arglwydd Thomas, gan gynnwys cymhlethdod y rhyngweithio rhwng gwasanaethau cyfiawnder a gwasanaethau datganoledig fel iechyd, addysg a thai, a'r ffordd roedd gwasanaethau yn cael eu hintegreiddio mewn awdurdodaethau llai fel Gogledd Iwerddon.

Eitem 4: Myfyrdod

4. Myfyriodd y Comisiynwyr ar y dystiolaeth a ddarparwyd yn y sesiynau blaenorol.

Eitem 5: UFA

5. Diolchodd y Cyd-gadeiryddion i'r Comisiynwyr am eu cyfraniadau.