Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cyd-gadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Aelodau'r Comisiwn

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Shavanah Taj
 • Leanne Wood

Panel Arbenigol

 • Gareth Williams

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Vaughan, Ysgrifennydd y Comisiwn
 • Victoria Martin, Arweinydd Polisi
 • Ruth Leggett, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Ymddiheuriadau

 • Michael Marmot
 • Philip Rycroft
 • Kirsty Williams

Eitem 1: Croeso gan y cyd-gadeiryddion

1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion y Comisiynwyr, a nododd yr ymddiheuriadau.

Eitem 2: Diweddariad fframwaith dadansoddi

2. Fe wnaeth Gareth Williams ddiweddaru'r grŵp ar drafodaethau'r Panel Arbenigol. Trafododd y Comisiynwyr a chytunwyd ar y newidiadau i'r Fframwaith Dadansoddi.

Eitem 3: Diweddariad is-grŵp trafnidiaeth a chwmpas argymhellion is-grŵp

3. Trafododd y Comisiynwyr y gwaith hyd yma, a thanlinellodd bwysigrwydd adlewyrchu pwysau tystiolaeth yn yr Adroddiad Terfynol.

Eitem 4: Cyhoeddi adroddiad terfynol - trafodaeth gychwynnol

4. Trafododd y Comisiynwyr gweithgareddau i gefnogi lansiad yr Adroddiad Terfynol.

Eitem 5: UFA

5. Bu'r Comisiynwyr yn ystyried y blaengynllun gwaith.