Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cyd-gadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Aelodau'r Comisiwn

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Michael Marmot
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Leanne Wood
 • Kirsty Williams

Panel Arbenigol

 • Gareth Williams

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Vaughan, Ysgrifennydd y Comisiwn
 • Ruth Leggett, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Michael Marmot
 • Rhiannon Perkins (Ysgrifenyddiaeth)

Eitem 1: Croeso gan y cyd-gadeiryddion

 1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion y comisiynwyr i'r cyfarfod, gan nodi ymddiheuriadau gan Michael.

Eitem 2: Adroddiad terfynol - meddyliau cyntaf

2. Trafododd y comisiynwyr yr amserlen ar gyfer drafftio'r Adroddiad Terfynol, ac ystyried ei strwythur.

Eitem 3: Fframwaith dadansoddi

3. Trafododd y comisiynwyr yr ymatebion a dderbyniwyd am y fframwaith dadansoddi.

Eitem 4: Diweddariad is-grwpiau

4. Diweddarodd y Cyd-gadeiryddion y comisiwn ar y cynnydd a wnaed gan yr is-grwpiau.

Eitem 5: Blaengynllunydd

Diweddarodd y Cyd-gadeiryddion y comisiynwyr ar y blaengynllunydd, gan ganolbwyntio ar amseru a'r agenda debygol ar gyfer cyfarfodydd yn ystod y misoedd nesaf.

Eitem 6: Unhryw Fater Arall

6. Nododd y Comisiynwyr y byddai'r llwyfan ymgysylltu yn mynd yn fyw erbyn diwedd yr wythnos. Roedd adborth cynnar o’r digwyddiadau ymgysylltu wedi bod yn gadarnhaol.