Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cyd-gadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Aelodau'r Comisiwn

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Michael Marmot
 • Albert Owen
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Panel Arbenigol

 • Jess Blair
 • Yr Athro Emyr Lewis
 • Auriol Miller
 • Akash Paun
 • Prof Mairi Spowage
 • Prof Diana Stirbu
 • Gareth Williams

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Vaughan, Ysgrifennydd y Comisiwn
 • Ruth Leggett, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Victoria Martin, Arweinydd Polisi
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Dr Hugh Rawlings

Eitem 1: Croeso gan y cyd-gadeiryddion

1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion y Comisiynwyr ac aelodau'r Panel Arbenigol i'r cyfarfod.  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Philip, Shavanah a Hugh.

Eitem 2: Adroddiad terfynol

2. Amlinellodd y cyd-gadeiryddion gynlluniau i gyhoeddi'r adroddiad terfynol ar 18 Ionawr ac amlinellwyd yr amserlen i'w chyhoeddi. Adolygodd y comisiynwyr bob un o'r penodau yn eu tro, gan ddechrau gyda phennod 8 a gweithio yn ôl. Trafododd y comisiynwyr negeseuon allweddol, arddull a thôn yr adroddiad.

3. Cytunodd yr Ysgrifenyddiaeth i ddiwygio'r drafft i adlewyrchu sylwadau a dderbyniwyd.

Eitem 3: Cyflwyniadau Plaid Cymru

4. Adolygodd y Comisiynwyr dri papur a dderbyniwyd gan Blaid Cymru.

Eitem 4: UFA

5. Diolchodd cyd-gadeiryddion i aelodau'r Comisiynwyr a'r Panel Arbenigol am eu cyfraniadau. Fe wnaethant dynnu sylw at y ffaith bod dogfen cynllunio'r cyfryngau wedi ei chylchredeg a gofyn am fewnbwn gan y Comisiynwyr erbyn 20 Hydref.