Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Panel yr Arbenigwyr

 • Gareth Williams
 • Hugh Rawlings
 • Diana Stirbu

Eitem 2

 • Syr Paul Silk

Eitem 3

 • Elin Jones AS, Llywydd, Senedd Cymru
 • Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol, Senedd Cymru
 • Arwyn Jones, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Senedd Cymru

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Ruth Leggett, Pennaeth y Gangen Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Michael Marmot

Eitem 1: Croeso gan y Cydgadeiryddion

1. Croesawodd y Cydgadeiryddion y Comisiynwyr i’r cyfarfod.

Eitem 2: Syr Paul Silk

2. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion Syr Paul Silk, a oedd gynt yn Glerc i'r Cynulliad Cenedlaethol a Chadeirydd Comisiwn Silk, ac ar hyn o bryd yn aelod o Grŵp Diwygio y Cyfansoddiad.

3. Rhoddodd Syr Paul ei feddyliau a'i fyfyrdodau ar waith ac effaith Comisiwn Silk. Trafodwyd gwaith y Grŵp Diwygio y Cyfansoddiad.

Eitem 3: Elin Jones AS, Llywydd

4. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion y Llywydd a'i swyddogion cynorthwyol. Cynhaliwyd trafodaeth eang, gan ganolbwyntio ar ddiwygio'r Senedd, a gwaith y Senedd ar addysg ac ymgysylltu ȃ dinasyddion.

Eitem 4: Sesiwn fyfyrio

5. Adlewyrchodd y Comisiynwyr ar y dystiolaeth a dderbyniwyd a thrafod y camau nesaf.

Eitem 5: AOB

6. Cytunodd y Comisiynwyr y byddai'r cyfarfod nesaf yn gyfarfod rhithiol. Ni nodwyd unrhyw fusnes arall.