Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cyd-gadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Aelodau'r Comisiwn

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Panel Arbenigol

 • Gareth Williams

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Vaughan, Ysgrifennydd y Comisiwn
 • Ruth Leggett, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Victoria Martin, Arweinydd Polisi
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Michael Marmot
 • Philip Rycroft

Eitem 1: Croeso gan y cyd-gadeiryddion

1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion y Comisiynwyr i'r cyfarfod a nodwyd ymddiheuriadau gan Philip a Michael.

Eitem 2: Adroddiad terfynol

2. Trafodwyd y drafft terfynol o’r adroddiad terfynol gan y Comisiynwyr a datryswyd y materion oedd yn weddill. Fe gymeradwywyd yr adroddiad terfynol ar gyfer cyfieithu/dylunio, yn amodol ar fân ddiwygiadau y byddai'r Cyd-gadeiryddion yn cytuno arnynt.

Eitem 3: UFA

3. Ni nodwyd unrhyw fusnes arall.