Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Michael Marmot
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Panel yr Arbenigwyr

 • Gareth Williams

Eitem 2

 • Yr Athro Mererid Hopwood, Cadeirydd y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth
 • Dafydd Iwan, ymgyrchydd dros y Gymraeg, cerddor, a chyn-lywydd Plaid Cymru
 • Mabli Siriol Jones, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith
 • Huw Thomas, Arweinydd, Cyngor Caerdydd

Eitem 3

 • Nelly Adam, Mae Bywydau Du o Bwys Cymru
 • Hasminder Aulakh, Swyddog Polisi, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru
 • Mahieddine Dib, Cynrychiolydd Ieuenctid, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru
 • Catrin James, Swyddog Polisi a Phrosiectau Cenedlaethol, Urdd Gobaith Cymru
 • Deborah Jones, Prif Swyddog Gweithredol, Voices From Care Cymru
 • Pamela Luckock, Academi Gofalwyr Ifanc
 • Yvonne Murphy, Omidaze Productions a chrëwr prosiect The Democracy Box
 • Seana Power, Cynrychiolydd Ieuenctid, Voices From Care Cymru
 • Elizabeth Swinney, Swyddog Materion Gwledig, Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru
 • Omolemo Thamae, Mae Bywydau Du o Bwys Cymru
 • Olivia Winter, Cyd-greawdwr Ifanc, Democracy Box

Eitem 4

 • Lord Peter Hain

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Ruth Leggett, Pennaeth y Gangen Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Sian Lewis, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru

Eitem 1: Croeso gan y Cydgadeiryddion

1. Croesawodd y Cydgadeiryddion y Comisiynwyr i’r cyfarfod.

Eitem 2: Trafodaeth bord gron ar y Gymraeg

2. Croesawodd y Cydgadeiryddion aelodau’r panel: Yr Athro Mererid Hopwood, bardd, a Chadeirydd y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth, Dafydd Iwan, ymgyrchydd dros y Gymraeg, cerddor, a chyn-lywydd Plaid Cymru, Mabli Siriol, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith, a Huw Thomas, Arweinydd, Cyngor Caerdydd.

3. Amlinellodd aelodau’r panel eu barn ar sut mae datganoli wedi effeithio ar y Gymraeg, a’u meddyliau ar gyfer y dyfodol.

Eitem 3: Trafodaeth bord gron ar sefydliadau ieuenctid

4. Croesawodd y Cydgadeiryddion aelodau’r panel: Nelly Adam ac Omolemo Thamae (Mae Bywydau Du o Bwys Cymru); Hasminder Aulakh a Mahieddine Dib (Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru); Catrin James (Urdd Gobaith Cymru); Deborah Jones a Seana Power (Voices From Care Cymru); Pamela Luckock (Academi Gofalwyr Ifanc); Yvonne Murphy ac Olivia Winter (Democracy Box); Elizabeth Swinney (Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru).

5. Amlinellodd aelodau’r panel eu profiadau o sut i gryfhau ymgysylltiad â phobl ifanc, i’w galluogi i chwarae mwy o ran yn y broses ddemocrataidd.

Eitem 3: Yr Arglwydd Peter Hain

6. Croesawodd y Cydgadeiryddion yr Arglwydd Peter Hain, cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon, Arweinydd Tŷ’r Cyffredin, ac Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau.

7. Rhoddodd yr Arglwydd Hain ei feddyliau a’i fyfyrdodau am ddatganoli, gan gynnwys gwaith y Grŵp Diwygio Cyfansoddiadol.

Eitem 4: Sesiwn fyfyrio

8. Rhoddodd y Comisiynwyr ystyriaeth bellach i’r dystiolaeth a gawsant a thrafodwyd y camau nesaf.

Eitem 5: Unrhyw fater arall

9. Diolchodd y Cydgadeiryddion i’r Comisiynwyr am eu cyfraniad.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: ComisiwnYCyfansoddiad@llyw.cymru