Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cyd-gadeiryddion

 • Rowan Williams
 • Laura McAllister

Aelodau'r Comisiwn

 • Anwen Elias
 • Lauren McEvatt
 • Michael Marmot
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Eitem 2

 • Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp Adfer Covid a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru
 • Dr Lisa James, Is-adran Polisi Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru
 • Anna Adams, Strategaeth Dreth a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru

Eitem 3

 • Y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Grŵp Plaid CLlLC, ac Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn
 • Y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Grŵp Annibynnol CLlLC, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Wrecsam
 • Chris Llewelyn, Prif Weithredwr CLlLC, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Mai Vaughan, Ysgrifennydd
 • Ruth Leggett, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Rhiannon Perkins, Arweinydd Ymgysylltu
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Miguela Gonzalez
 • Shavanah Taj
 • Gareth Williams
 • Y Cynghorydd Rob Stewart, Dirprwy Arweinydd CLlLC ac Arweinydd Cyngor Abertawe (eitem 3)

Eitem 1: Croeso gan y cyd-gadeiryddion

 1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion y Comisiynwyr, a nodwyd ymddiheuriadau.

Eitem 2: Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

2. Croesawyd Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i’r cyfarfod gan y Cyd-gadeiryddion. Bu'r Gweinidog yn trafod perthynas Llywodraeth Cymru â llywodraeth leol yng Nghymru, a chyllid i Gymru.

Eitem 3: Arweinwyr llywodraeth leol

3. Croesawyd Arweinwyr Llywodraeth Leol i'r cyfarfod gan y Cyd-gadeiryddion. Bu’r Arweinwyr yn trafod y berthynas rhwng llywodraeth leol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru, materion cyllido, a chyfranogiad democrataidd.