Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Michael Marmot
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Eitem 4

 • Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru
 • Adam Price AS, Arweinydd Plaid Cymru
 • Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
 • Piers Bisson, Cyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Vaughan, Ysgrifennydd i'r Comisiwn
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr y Swyddfa

Eitem 1: Croeso gan y Cydgadeiryddion

Croesawodd y Cydgadeiryddion y Comisiynwyr i gyfarfod cyntaf y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru.

Eitem 2: Cyflwyniadau

Cyflwynodd y Comisiynwyr a'r swyddogion eu hunain yn fyr.

Eitem 3: Yr Amcanion Eang a'r Rhaglen Waith

Nododd y Comisiynwyr yr amcanion eang a thrafod dull y Comisiwn ar gyfer datblygu ei raglen waith.

Eitem 4: Prif Weinidog Cymru (Mark Drakeford AS), Arweinydd Plaid Cymru (Adam Price AS) a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (Mick Antoniw AS)

Ymunodd y Prif Weinidog, Arweinydd Plaid Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol â'r cyfarfod am gyfnod byr. Diolchasant i'r Comisiynwyr am ymgymryd â'u rolau a nodi'n fras eu hamcanion wrth sefydlu'r Comisiwn.

Eitem 5: Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Trafododd y Comisiwn ei ddull o gyfathrebu ac ymgysylltu a sut fyddai orau i ddatblygu strategaeth ymgysylltu gynhwysol a phellgyrhaeddol.

Eitem 6: Ffyrdd o Weithio

Trafododd y Comisiwn y trefniadau ymarferol ar gyfer ei waith. Cytunodd y Comisiwn y byddai'n cyhoeddi cofnodion pob cyfarfod ac y byddai'r cyfarfodydd yn parhau i gael eu cynnal yn rhithwir am y tro.

Eitem 7: Unrhyw fater arall

Ni chodwyd unrhyw fater arall. Diolchodd y Cydgadeiryddion i'r Comisiynwyr am eu hamser a nodwyd bod y cyfarfod wedi bod yn un cynhyrchiol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

ComisiwnYCyfansoddiad@llyw.cymru