Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Michael Marmot
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Leanne Wood

Panel yr Arbenigwyr

 • Gareth Williams

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Ruth Leggett, Pennaeth y Gangen Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa

Ymddiheuriadau

 • Kirsty Williams

Eitem 1: Croeso gan y Cydgadeiryddion

1. Croesawodd y Cyd-gadeiryddion bawb i'r cyfarfod.

Eitem 2: Penodau drafft o'r adroddiad interim

2. Bu'r Comisiynwyr yn trafod drafft diweddaraf o rhannau o’r Adroddiad Interim, gan nodi meysydd ar gyfer gwaith pellach.

Eitem 3: Adlewyrchiadau cyn yr Haf ac edrych ymlaen at yr Hydref

3. Bu'r Comisiynwyr yn ystyried y cynlluniau ar gyfer gweithgarwch ymgysylltu yn ystod yr haf a'r hydref, a thrafod cyfleoedd eraill posib.

Eitem 4: AOB

4. Diolchodd y Cyd-Gadeiryddion i'r Comisiynwyr am eu cyfraniadau.