Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Michael Marmot
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood
 • Philip Rycroft

Panel yr Arbenigwyr

 • Gareth Williams

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Mai Vaughan, Ysgrifennydd 
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa
 • Rod Hough, Rheolwr Swyddfa

Croeso gan y Cydgadeiryddion

1. Croesawodd y Cydgadeiryddion y Comisiynwyr i gyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf y Comisiwn.

Beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yn hyn?

2. Myfyriodd y Comisiynwyr ar y sesiynau tystiolaeth hyd yn hyn, a thrafodwyd y goblygiadau ar gyfer y flaenraglen waith.

Adroddiad Interim

3. Cytunodd y Comisiynwyr ar strwythur drafft yr adroddiad interim.

Modelau Llywodraethu Cymru yn y Dyfodol

4. Trafododd y Comisiynwyr bapur gan banel yr arbenigwyr (rhestr hir o fodelau llywodraethu posibl ar gyfer Cymru) a chytunwyd i waith pellach gael ei wneud i fireinio’r rhestr.

Pwyso a mesur

5. Myfyriodd y Comisiynwyr ar ffyrdd y Comisiwn o weithio a chytunwyd i gynnal mwy o gyfarfodydd wyneb yn wyneb.