Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Cydgadeiryddion

 • Laura McAllister
 • Rowan Williams

Comisiynwyr

 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Ymddiheuriadau

 • Michael Marmot

Sylwedydd

 • Gareth Williams

Ysgrifenyddiaeth

 • Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth yr Ysgrifenyddiaeth
 • Carys Evans, Cynghorydd
 • Heulwen Mai Vaughan, Ysgrifennydd
 • Victoria Martin, Swyddog Polisi Arweiniol
 • Tessa Hajilambi, Rheolwr Swyddfa
 • Rod Hough, Rheolwr Swyddfa

Eitem 1: Croeso gan y Cydgadeiryddion

1. Croesawodd y Cydgadeiryddion y Comisiynwyr i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Michael Marmot.

Eitem 2: Y Rhaglen Waith

2. Adolygodd y Comisiynwyr y cynnydd a wnaed yn erbyn eu rhaglen waith, gan ganolbwyntio ar ymgysylltu, yr adroddiad interim, a’r blaengynllun gwaith.

Eitem 3: Unrhyw fater arall

3. Myfyriodd y Comisiynwyr ar y dystiolaeth a gawsant o’r cyfarfodydd ym mis Mai.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: ComisiwnYCyfansoddiad@llyw.cymru