Neidio i'r prif gynnwy

1. Croeso – Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd

2. Cylch gorchwyl drafft

3. Diweddariad gan Lywodraeth Cymru – Peter Ryland, WEFO

4 .Diweddariad ar hynt cronfeydd y DU – Tim Peppin, CLlLC

5. Diweddariad a holi ac ateb – Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS

6. Unrhyw fater arall

7. Sylwadau i gloi a chyfarfodydd y dyfodol