Neidio i'r prif gynnwy


11:30    Croeso – Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd


11:35    Diweddariad gan CLlLC – Tim Peppin


11:45    Gweinidog yr Economi


12:20    Ymchwil ac Arloesi – Baudewijn Morgan, Chris Hale, Kellie Beirne


12:50    Sylwadau i gloi a chyfarfodydd y dyfodol – Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd


13:00    Diwedd