Neidio i'r prif gynnwy

11:30    Croeso – Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd

11:35    Y Diweddaraf gan yr OECD – Maria-Varinia Michalun, Pennaeth yr Uned, Llywodraethiant a Chynllunio Strategol, OECD

12:00    Trafodaeth agored

12:15    Y Diweddaraf gan Lywodraeth Cymru – Peter Ryland; a’r 

Diweddaraf am Multiply – David Heath, Llywodraeth Cymru

12:25    Y Diweddaraf am y Gronfa Ffyniant Gyffredin – swyddogion llywodraeth leol

12:45    Trafodaeth agored

12:55    Unrhyw fater arall

13:00    Diwedd